Silnoproudá instalace

V rámci poskytování kompletních služeb pro naše zákazníky provádíme silnoproudé rozvody v domovní výstavbě, průmyslových objektech, hotelových zařízeních, obchodních domech i administrativních budovách.

Realizujeme jak rekonstrukce, tak i novou výstavbu, vše včetně revizí a projekce. Mezi naše služby v rámci silnoproudých rozvodů patří: průmyslové instalace, domovní instalace, revize elektra, montáž a revize hromosvodů, výroba rozvaděčů NN, termovizní měření, inteligentní instalace a instalace domovních čerpacích stanic.

  • Kompletní přípojky kabelového vedení NN|VN BEZ OMEZENÍ napětí
  • Přeložky a pokládky veškerých venkovních kabelových vedení NN|VN|VVN BEZ OMEZENÍ napětí
  • Výstavba, servis, revize a údržba trafostanic (TS), rozvoden VN
  • Revize elektrických zařízení BEZ OMEZENÍ napětí

METRIX elektro s.r.o., Říční 14, 290 01 Poděbrady
· telefon: +420 603 974 727 · e-mail: e-metrix@email.cz ·