Optické sítě

Zabýváme se instalacemi optických sítí. Instalujeme optické sítě pro vnitřní, venkovní závěsné i zemní vedení. Naši technici jsou vybaveni nejmodernějším vybavením pro pokládku, ukončení, opravu a měření optických kabelů. Provádíme instalaci optických kabelů. Zakončení a spojování optických kabelů provádíme certifikovanou svářečkou optických vláken.

Poroč používat optické kabeláže?

  • Přenos signálu na velké vzdálenosti - Nízký útlum a vysoká integrita přeneseného signálu umožňují optickým systémům přenosy na daleko větší vzdálenosti než u metalických vedení.
  • Větší šířka pásma - - Optické vlákno má oproti metalickým kabelům nesrovnatelně větší šířku pásma, což dovoluje po jednom vláknu přenos podstatně vyššího množství informace než po celém kabelovém svazku měděných párů.
  • Malé rozměry a nižší hmotnost - Menší průměr a hmotnost kabelů dovoluje výrobě navinout kabel v podstatně vyšších délkách, menší průměr a nižší hmotnost se projeví mimo jiné i v nižších nárocích na kabelové trasy
  • Odolnost vůči rušení a dielektricita - Optické kabely v nemetalickém provedení pláště umožňují využívat přenos informace v prostředích s vysokým rušením. Optické kabely můžete instalovat v těsném sousedství silových kabelů pro rozvod elektrické energie. Optická kabeláž je necitlivá vůči elektrickému a magnetickému rušení.
  • Bezpečnost - Přenos informace po optice nevyužívá elektrických principů. Optické kabely je proto velmi obtížné, ne-li nemožné odposlouchávat. Jakékoli přerušení kabelu je přitom snadno detekovatelné.

METRIX elektro s.r.o., Říční 14, 290 01 Poděbrady
· telefon: +420 603 974 727 · e-mail: e-metrix@email.cz ·